ניתוחי מוז MOHS

שיטת MOHS (מוז) מאפשרת  הסרה של רקמות עור נגועות בסרטן עור המבדילה מבחינה מקרוסקופית בין גבולות הרקמה הבריאה הקרובה לגידול.
בקרה וניטור מתמיד עד להסרה מוחלטת של העור הנגוע לאחר הכריתה, בהתאם לצורך, מתבצע שחזור למקום.

מהו ניתוח מוז?

ניתוח מוז מאפשר הסרת רקמות עור נגועות בסרטן העור (מסוגי Bcc  ו-Scc).

בהליך הכירורגי מסירים את רקמות העור הנגועות, בהתאמה מיקרוסקופית המבדילה בין הרקמה הבריאה הקרובה לגידול.

שיטת MOHS מאפשרת בקרה וניטור מתמיד של הרקמות שהוסרו עד תום ההליך.
הליך המוז עשוי להמשך מספר שעות עד הסרה מוחלטת של העור הנגוע. לאחר כריתה יבוצע שחזור של המקום לפי הצורך.